De meest overzichtelijke en transparante manier om payroll te berekenen, krijgt u door uit te gaan van €10,- exclusief bruto uurloon en dit te vermenigvuldigen met de aangeboden payroll omrekeningsfactor (+ eventueel marge/toeslag).

Een payroll berekening ziet er dan als volgt uit:

Payroll factor x €10,- (+ eventueel marge/toeslag) = Payroll tarief

Inclusief o.a.:

Vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim, vakantiegeld, ZW vangnet, WW premie, WAO pemba, WAO/WIA/WGA-gediff, Ziekenfondswet, SF-Fonds, pensioenpremie, marge payroll bureau.